Új pályázat

2017. őszén az Ifjúságért Egyesület az EFOP-2.2.3-17-2017-00011 azonosítószámmal és „Családias Családok Átmeneti Otthona” címmel nyilvántartott projektje nyertesként került ki a benyújtott pályázatok közül.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt összesen 89 700 590 Ft-ból gazdálkodhat, melynek támogatási mértéke 100 %. A 2017. december 1-je és 2018. november 30-a közti időszakban megvalósuló projekt célja a Pécs, Debreceni M. u. 22. sz. alatt található, családok átmeneti otthonaként működő, leromlott állapotú, és rossz energiahatékonysági mutatókkal rendelkező ingatlan korszerűsítése és átalakítása, az épület infrastrukturális fejlesztése, az elhelyezési körülmények tekintetében nem megfelelő intézmény korszerűsítése az ellátási feltételek és az ellátottak életminőségének javítása érdekében. A korszerűsített férőhelyek száma 40, így a projekt műszaki eredményeként az intézmény a jelenlegivel azonos, jogerős határozatban foglalt férőhelyszámmal, de a szolgáltatásnak megfelelőbb körülmények között biztosítja az ellátottak lakhatását. A fejlesztés eredményeként az intézmény működtetése költséghatékonyabb, az intézményben folyó szakmai munka színvonala javul, a gyermekek és felnőttek számára biztosított szolgáltatási paletta színesebb, a lakók számára rendezett közösségi és fejlesztő foglalkozások száma növekszik.

Ezen kívül a projekt részcélja a közvetlen célcsoportra, az intézményi ellátottakra irányuló érzékenyítő rendezvények (ún. Teaházak), és a közvetett célcsoport fejlesztését célzó szakmai workshopok szervezése. Az érzékenyítő rendezvények a célcsoport fejlesztési szükségleteihez igazodva segítik egyrészt az ingatlan korszerűsítésének eredményeként létrejövő új környezeti és tárgyi feltételek megbecsülésének kialakulását, valamint azon célcsoporti kompetenciák fejlesztését, melyek az ellátottak jövőbeni lakhatási körülményeinek megfelelő kialakításához és megtartásához is hozzájárulnak. A tevékenységek eredményeként az ellátottak felkészültek az önálló életvitelre és lakhatásra vonatkozó szocializációs hiányosságaik fejlesztéseként megfelelnek a társadalmi környezet által támasztott elvárásoknak. A lakókörnyezet célcsoport általi megfelelő állagmegóvása, karbantartása és megőrzése az intézményi elhelyezésük ideje alatt megkönnyíti az intézmény működtetését.