Tudás-Érték-Tapasztalat – integrációs program

TÁMOP – 5.6.1.A-11/2-2011-0009

„Tudás-Érték-Tapasztalat” – ezt a címet viseli a program, mely abban igyekszik segíteni, hogy bűnelkövetők vissza tudjanak illeszkedni a társadalomba. Pártfogó felügyelet alatt állók előtt nyitja meg az utat a munka világa és a társadalmi beilleszkedés felé, hogy sikerüljön elhelyezkedniük a munkaerőpiacon és rendbe jöjjön az életük.

Ez a különleges integrációs program 109.115.550 forintos támogatást nyert TÁMOP-pályázaton. Konzorciumi formában három szervezet a kedvezményezett Ifjúságért Egyesület, a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. és a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. – bonyolítja le. Más szakmai megvalósítók, képző intézmények és foglalkoztatók közreműködésével 32 hónapon keresztül segítik a pártfogoltakat annak érdekében, hogy felhagyjanak törvénytelen életmódjukkal és a változás útjára lépjenek, visszailleszkedjenek a társadalomba, és idővel munkába álljanak. A program célja továbbá az is, hogy a peremre szorultak társadalmi befogadása és megítélése pozitív irányba mozduljon.

A program első részében csapatépítő tréningen ismerkednek meg egymással a hivatásos pártfogók és azok a civilszervezet-képviselők, akik a bűnelkövetők pszichológiai-szociális mentorai lesznek. E mentorok szerepe és elkötelezettsége a program hossza és a célcsoport sajátosságai miatt különösen jelentős, ezért szükséges a csapatépítés is.

A következőkben a szakemberek kiválasztják a közös munkába bevonható 50 pártfogoltat, akik számára egyéni fejlesztési terveket dolgoznak ki, valamint csoportos fejlesztő képzést is kínálnak. A résztvevők szociális és életvezetési tanácsokat kapnak, álláskeresési technikákat sajátíthatnak el, s mindezen felül olyan szakmákat tanulnak, amelyekkel később jó eséllyel tudnak munkához jutni: a 2-6 hónapos tanfolyamok révén konyhai kisegítő, gyorséttermi és ételeladó, szakács, parkgondozó, takarító, illetve vállalkozó válhat belőlük.  A fejlesztést végző szakemberek utóbb a munkahely-keresésben és az ottani beilleszkedésben is segítik majd őket.

Nagy Szidónia projektmenedzser szerint nagy szükség van az olyan programokra, amelyek komplex szolgáltatással segítik a hátrányos helyzetű csoportokat. Ez különösen igaz a TÉT program célcsoportjára, a társadalmi szegregáció szempontjából veszélyeztetett pártfogó felügyelet alatt álló fiatalokra is, akik sok esetben önértékelési zavarokkal, motivációhiánnyal küzdenek. Kulturális és szociális hátrányokkal terheltek és előítélettel viseltetnek a társadalommal szemben. Ahhoz, hogy sikeres legyen a program, annak szervezői szerint nemcsak a célcsoporttal kell foglalkozni, hanem érdekeltté kell tenni a foglalkoztatói szférát is. Épp ezért a „TÉT”-ben hangsúlyt kap a munkáltatók alapos felkészítése is.

A projekt kedvezményezettje:                                              

Ifjúságért Egyesület
7624 Pécs, Ferencesek u. 42.
Tel: +36 (72) 532-009
Fax: +36 (72) 532-010
Email: postmaster@ifjusagert.axelero.net
Honlap:www.ifjusagert.hu

A projektben részt vevő konzorciumi partnerek

Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.

A „Tett-Hely” fantázianévvel ellátott Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ 1998-tól működik Pécsett. A Központ egyre inkább bővülő szolgáltatásainak köszönhetően indokolt lett a Baranya Ifjúságáért Kht. mint háttérszervezet létrehozása 2002-ben.

A Baranya Ifjúságáért Kht. feladat-ellátási szerződés keretein belül látta el az önkormányzati törvényben előírt gyermek- és ifjúsági feladatokat mind a város, mind a megye részére. 2008. július 28. óta a szervezet átalakult kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá.

Célja a megyében élő 10-30 év közötti fiatalok társadalmi, közösségi és munkaerő-piaci aktivitásának erősítése információ-szolgáltatással, tanácsadással, készség- és képességfejlesztéssel.

Legfontosabb szolgáltatások, tevékenységek:

– Ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás működtetése
– Megyei és városi ifjúsági feladatok ellátása
– Ifjúsági érdekképviselet
– Közösségfejlesztő programok
– Nemzetközi ifjúsági programok
– Társadalmi befogadás programok
– Szakmai koordináció
– Képzés, szakmafejlesztés.

További információ: www.tetthely.net

Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft.

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. célja, hogy a megváltozott – és folyamatosan változó – gazdasági, pénzügyi, társadalmi környezetben szakmai segítséget nyújtson Baranya, Somogy, Tolna megyékben a települési önkormányzatoknak, valamint a szociális ágazatban tevékenykedő költségvetési intézményeknek és nonprofit/civil szervezeteknek. Célja továbbá, hogy a helyi sajátosságokat figyelembe vevő aktív szociálpolitika kidolgozásával hozzájáruljon egy jól működő, humánus társadalom felépítéséhez.

Céljai elérése érdekében végzett tevékenységei esetében az alábbi horizontális szempontok teljesülésére törekszik: szektorok és ágazatok közötti integráció, partnerség, szakmapolitikai és területi integritás.

Több éve működtet különböző szolgáltatásokat szocioökonómiai szempontból hátrányos helyzetű egyének/családok és közösségeik számára.

Legfontosabb szolgáltatások, tevékenységek:

– Foglalkoztatási programok
– Kutatás-tervezési projektek
– Regionális módszertani tevékenységek, szociálpolitikai programok
– Vidékfejlesztéssel összefüggő programok
– Képzések
– Pályázatírás és pályázati tanácsadás.

További információ: www.ddrfk.hu