SAJTÓKÖZLEMÉNY – SOK JÓ MEGOLDÁS SZÜLETETT – VÉGET ÉRT A CSALÁDKÍSÉRÉSI PROGRAM AZ ORMÁNSÁGBAN

  1. január 27.

Többszáz kilátástalan anyagi helyzetben lévő ormánsági családnak adta vissza a reményt a „Mindenre van megoldás”. A két éven át tartó prevenciót célzó családkísérési program eredményeit Vajszlón, a Szociális Háló Egyesület Integrált Közösségi és Szolgáltató Terében értékelték a megvalósítók. A projekt célja az volt, hogy a szegénységben élő egyéneknek és családoknak nyújtott komplex támogatással hozzájáruljon a hatékony háztartás-gazdálkodásukhoz, adósságterheik megfelelő kezeléséhez, tartozásaik rendezéséhez, mégpedig úgy, hogy ezzel párhuzamosan a munkaerő-piaci helyzetük is javuljon. A szervezők egybehangzó véleménye az volt, hogy e célokat nagyszerű együttműködéssel teljesíteni tudták.

A zárórendezvényen egybegyűlteket Sellye polgármestere köszöntötte. Nagy Attila köszönetét fejezte ki a projekt megvalósítóinak azért, hogy két éven át elkötelezetten dolgoztak a sellyei kistérségben élő hátrányos helyzetű emberekért. – A Mindenre van megoldás egyik nagy eredményének azt a szemléletváltást tartom – fogalmazott Nagy Attila -, hogy a térségben egykor jellemző ingerszegénység, befogadásra való hiány mára nagyban változott. Az itt élő lakosság elfogadta a projektben együttműködő, és egyébként a szociális szférában fontos szerepet játszó szervezeteket.

A családkísérési program eredményeit és tapasztalatait Sándor Andrea szakmai vezető, az Ifjúságért Egyesület ügyvezető elnöke összegezte: – Négyszáz család részesült valamilyen módon a program kínálta számos lehetőségből. 224 család pénzügyi helyzete azonban a projekt segítségével érzékelhetően is javult: van, akinek sikerült elhelyezkednie, másoknak – például a bevezetett adósságkezelési szolgáltatásnak köszönhetően – csökkent az adóssága. Azt hiszem, a legfontosabb az egészben az, hogy ők mindnyájan visszakapták a reményt!

Sándor Andrea kiemelte, a fenti eredményeket csakis a megvalósító szervezetek közötti remek együttműködéssel érhették el. A sellyei kistérségben dolgozó szakemberek, és az ő személyes kapcsolataik a lakossággal ugyanis kulcsfontosságúak voltak ahhoz, hogy ennyi embert be tudtak kapcsolni a segítésbe.

A tanácskozáson résztvevők egyetértettek abban, hogy a megkezdett együttműködést ezután is folytatni szeretnék. Céljuk, hogy a hátrányos helyzetű embereket továbbkísérjék a megkezdett úton – a kezüket el nem engedve, mégis arra ösztönözve őket, hogy igyekezzenek maguk megoldani a problémáikat. Ahhoz, hogy a térségben élők aluliskolázottsága, munkanélkülisége és eladósodottsága tovább csökkenhessen, további kezdeményezésekre van szükség az Ormánságban – fogalmazták meg a szakemberek, amelyekbe a Mindenre van megoldás során szerzett tapasztalataikat is be szeretnék építeni: azokat pedig a hamarosan megjelenő módszertani kiadvány foglalja majd össze.

Az Ifjúságért Egyesület TÁMOP 5.3.5-09/1.2010-0001-es azonosítószámú, Mindenre van megoldás elnevezésű projektje 58.294.805 forintos támogatásból valósult meg. Az Egyesület együttműködő partnerei a Sellyei Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Szociális Háló Egyesület voltak.

További információ:
Sándor Andrea szakmai vezető
Tel.: 72/532-009; Email: postmaster@ifjusagert.axelero.net