Mindenre van megoldás

„Mindenre van megoldás” – prevenciót célzó családkísérési program a Sellyei Kistérségben
(TÁMOP-5.3.5-09/1)

Partnerek: Ifjúságért Egyesület, Sellyei Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft, Szociális Háló Egyesület

A projekt az Ifjúságért Egyesület pécsi Lakáskísérési programjának Sellyei Kistérségben történő adaptálásával egy modellprogramot valósít meg, mely a szegénységben élő egyéneknek és családoknak nyújtott komplex támogatással hozzájárul hatékony háztartásgazdálkodásukhoz, adósságterheik megfelelő kezeléséhez, adósságaik rendezéséhez, úgy hogy ezzel párhuzamosan munkaerő-piaci helyzetük is javuljon.

A program 2011. február 1-től indult, és elsődleges célcsoportját a Sellyei Kistérségben élő, adósság problémával küzdő egyének/családok/háztartások felnőtt tagjai alkotják. A másodlagos célcsoportot a programba vont családok kiskorú gyermekei, a helyi közösségek, az együttműködésben résztvevő szervezetek, intézmények, a helyi döntéshozók alkotják.

A program célja a kistérségben élők adósságainak részbeni ill. teljes rendezése, további eladósodásuk megakadályozása. A programba bevont egyének és családok ennek érdekében intenzív családkísérési (gondozási) szolgáltatás mellett személyre szabott munkaerő-piaci fejlesztésben vesznek részt. A program csoportos és kisközösségi programjai erősítik a motivációt, a mentális állapotot, így a bevont egyének alkalmassá válnak a segítő megoldások fogadására, az önálló problémamegoldásra és az eredmények fenntartására.