A KÖSZ Iroda általános lakhatási információs és ingyenes lakáscsere segítő szolgáltatása

A lakhatással és annak körébe tartozó problémákkal kapcsolatos ellátások három szintje képez komplex ellátórendszert Pécs városában. Az első szint a lakhatás megszerzésének a támogatása (önkormányzati szociális bérlakás, ill. piaci megoldások), a második a megszerzett lakhatás megtartása preventív támogatással. A harmadik, krízis intervenciós szint részét képezik azok az intézményi ellátások, melyek az elvesztett lakhatási lehetőség pótlásaként nyújtanak gondozást bentlakásos formában. Ide tartoznak pl. a családok átmeneti otthonai, a hajléktalan ellátórendszer intézményei, illetve az ún. átmeneti típusú szolgáltatások (pl. fogyatékossággal élők, pszichiátriai és szenvedélybetegek számára).

A negyedik szint az utógondozás, ill. a lakhatás megtartását célzó személyes gondoskodás, támogatás.
A KÖSZ Iroda a preventív, ill. utógondozói szint részeként egészíti ki a szükségleteknek megfelelően a szociális ellátórendszert.

Mindkét szint kiemelt célcsoportját a problémás, hátralékos ügyfelek jelentik. A számukra biztosított rugalmas, ügyfélorientált szolgáltatás a szolgáltató szervezet által kidolgozott módszerekkel és tartalommal az adósságok hatékony kezelését célozza – kiegészítve a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat által biztosított adósságkezelési szolgáltatást.

A szolgáltatás az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők számára a lakásfenntartási képesség megőrzését, a lakhatási lehetőségek segítését, az adósságterhek felszámolását, a fizetőképesség megtartását, helyreállítását célozza.

Az általános információs szolgáltatás hozzájárul, hogy az ügyfél egy helyen minél több számára releváns információhoz jusson hozzá. A közérdekű információk körébe tartozik a tájékoztatás a lakhatáshoz kapcsolódó szociális ellátásokról és szolgáltatásokról, támogatásokról, valamint igénybevételük módjáról és elérhetőségükről, valamint a jogosultsági feltételekről. Szükség esetén az iroda munkatársa a szociális ellátások, illetve a lakásigénylő adatlapok kitöltésében is segítséget nyújt.

A lakhatás körébe tartozó információk közül a legfontosabbak a megpályázható bérlakásokkal kapcsolatos tudnivalók, így például az igénybevételükről tájékoztatást adó helyi rendeletek.

Az ingyenes lakáscsere segítő szolgáltatás (az ún. lakásmobilitást elősegítendő) elsősorban azoknak a hátralékosoknak nyújt szakszerű jogi és ingatlanpiaci segítséget, akik belátják, hogy hosszútávon nem tudják fenntartani jelenlegi lakásukat, azt elcserélnék (adás-vétellel eladnák) olcsóbb, kisebb lakásra.

Az iroda működése során a tevékenységéhez kapcsolódó adatbázist működtet. A szolgáltatás működtetése során a beérkező adatok szisztematikus rendszerezésével egy széles körű, átlátható és naprakész adatbázis alapjait biztosítják.